Aplikacji

Howden Ventsim ™ Zespół może pomóc w wentylacji kopalni, udzielając porad, usług doradczych, projektowania modeli i audytu.

Specjalizujemy się w:

  • audyt i walidacja Ventsim ™ modele
  • przeglądanie i rekomendowanie założeń i parametrów modelowania
  • poprawa wydajności i dokładności modelu wentylacji
  • projektowanie pierwotnych i wtórnych obwodów wentylacyjnych
  • obliczanie wydajności projektowej wentylatora i parametrów pracy
  • zalecanie rozwiązań w celu rozwiązania typowych problemów z wentylacją
  • udział w badaniach kopalni i wentylacji
  • optymalizacja zużycia energii i zużycia energii w celu zmniejszenia kosztów.

Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby dokładniej omówić swoje wymagania dotyczące wentylacji.