Łatki

Te wydania są drobnymi aktualizacjami, które zawierają poprawki drobnych problemów na podstawie opinii i próśb klientów.

VentSim ™ Projekt - wersja 5.2.9.0
Drobne wydanie

VentSim ™ Projekt - wersja 5.1.4.7
Drobne wydanie